proporzec KGP

W 19. roku swego istnienia Klub Zdobywców Korony Gór Polski wyszedł spod skrzydeł Oficyny Wydawniczej AMOS.

Nowy etap w życiu Klubu

Od września 2016 Klub Zdobywców KGP usamodzielnił się. Kierowanie nim objął absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wielki miłośnik ojczystych stron Łukasz Lis, który postanowił kontynuować wypracowane przez lata cele i formy prowadzonej działalności.
Zmienia się siedziba Klubu. Od 7 września br. mieści się on pod adresem:

04-001 Warszawa,
ul. Grochowska 243/245 lok. 53
tel. 22 115-26-75,
e-mail: klub@kgp.info.pl


Tam też od poniedziałku do piątku w godz. 10-15 czynne będzie klubowe biuro. Aby osobiście załatwić w sprawy związane z Klubem należy umówić się telefonicznie.
Nr konta PKO BP SA 47 1020 1127 0000 1102 0267 8928

Więcej szczegółów na temat Korony znaleźć można na nowej stronie:

WWW.KGP.INFO.PL
Znak Korony pod ochroną

Korona Gór Polski oraz Klub Zdobywców Korony Gór Polski są znakami towarowymi Firmy AMOS, chronionymi prawnie, zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Używanie ich przez kogokolwiek na terenie kraju jest bezprawne. Dotyczy to nie tylko sprzedawania jakichkolwiek wyrobów opatrzonych tymi nazwami, ale także organizowania imprez i wycieczek powiązanych ze zdobywaniem Korony Gór Polski. Wykorzystywanie obu nazw oraz dokonywanie przedruków wszelkich materiałów związanych z Koroną Gór Polski dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą wydawcy - Oficyny Wydawniczej AMOS.

2006-2016 (C) AMOS
best view in Chrome