Poniżej znajdują się archiwalne wiadomości ze strony Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Po najświeższe informacje zapraszamy na podstronę aktualności.

24.12.2015

Elektronika zamiast papieru

Do takiej decyzji byliśmy zachęcani już w 2012 roku, kiedy "Poznaj swój kraj" oddaliśmy spółce, a Klub Zdobywców Korony Gór Polski i Klub Znawców Polskich Pomników Historii pozostały przy naszym wydawnictwie. Chcąc utrzymać więź z ich członkami postanowiliśmy wydawać klubowe czasopismo, którego zerowy numer wydrukowany został w grudniu tamtego roku. Wtedy też wiele osób związanych z nami proponowało, byśmy wszystkie publikacje wprowadzali na stronę internetową, tworząc czasopismo w nowoczesnej wersji dostępne każdemu. Wielu przyjaciół wręcz zachęcało do tego, wyliczając nie tylko ekologiczne zalety takiej wersji (oszczędność papieru), ale i ekonomiczne, eliminujące wydatki na druk czy kolportaż miesięcznika. Tylko te ostatnie sięgały ponad 45 procent ceny egzemplarza. Nade wszystko zaś - a powtarzają to z reguły nowo wstępujący do Klubów - mielibyśmy szybszy i łatwiejszy kontakt z członkami, promując jednocześnie wszelkie klubowe działania wśród szerokiego grona internautów. Czas pokazał, że te argumenty były słuszne.

Mamy już ponad 15-tysięczne grono klubowe "koroniarzy", z którego na prenumeratę "Wciąż wędrujemy" zdecydowało się niespełna 30 procent członków. Jeszcze mniejszy procent prenumeratorów jest wśród znawców Polskich Pomników Historii. Niektórzy czasami decydują się na zakup takiego numeru czasopisma, w którym ogłaszana będzie wyprawa klubowa, bądź posiedzenie Loży Zdobywców. Wiążą się z tym dodatkowe zadania organizacyjne, na które - przy społecznym redagowaniu czasopisma i kosztach pochłaniających niemal wszystkie przychody - zupełnie nas nie stać. Jednocześnie przy skromnej obsadzie kadrowej zaczyna brakować czasu na organizację wypraw klubowych czy imprez związanych choćby z jubileuszem 20-lecia Klubu Zdobywców KGP.

Tak więc z ostatnim, tegorocznym wydaniem "WW" (a będzie to numer połączony 11 i 12) zawieszamy wydawanie papierowej wersji czasopisma. W roku 2016 będzie już tylko internetowy serwis "WW".

Spore grono wytrwałych czytelników wciąż proponuje wprowadzenie składek członkowskich pozwalających m.in. na poszerzenie form klubowych działań. Nie jesteśmy przekonani o powszechnej aprobacie takiej decyzji, nawet jeśli miałaby przy tym być stosowana ulga dla członków rodzin, a szczególnie dzieci. Jednak wzorem dotychczasowego systemu przyznawać będziemy specjalne coroczne karty klubowe uprawniające ich posiadaczy do korzystania z wszystkich przywilejów przyznawanych dotychczasowym prenumeratorów "WW", w tym m. in. 30-procentowych zniżek w obiektach rekomendowanych współpracujących z AMOS-em i prawa pierwszeństwa udziału w imprezach klubowych. Karty takie wystawiać będziemy przy rocznej opłacie w wysokości 20 zł. W przypadku rodzin legitymujących się zbiorową przynależnością do Klubu Zdobywców KGP czy Klubu Znawców PPH koszt dodatkowych kart wydawanych dla współmałżonka i dzieci wynosi tylko 2 zł/szt. (Przy wpłacie na karty klubowe prosimy podawać numery członkowskie i adresy wysyłkowe, na które kierować będziemy przesyłki). Osobom, które już dokonały wpłat na przyszłoroczną prenumeratę miesięcznika będziemy zwracać nadpłacone - przy korzystaniu z nowych kart - kwoty.

Z dotychczasową działalnością prasową opartą na papierowych wydaniach związani jesteśmy już kilkadziesiąt lat. Odejście od tej sprawdzonej formy przekazu ważnych treści z pewnością wzbudza w nas pewien żal, ale wejście w nowy system elektronicznego przekazu, jaki króluje we współczesnym świecie, rodzi nowe emocje. Mamy nadzieję, że sprostamy im, a internetowy serwis "Wciąż wędrujemy" zyska szersze grono czytelników i przyczyni się do większego spopularyzowania idei krajoznawstwa polskiego.14.12.2015

WCIĄŻ WĘDRUJEMY nr 9-10/2015

Wciąż wędrujemy, nr 33-34 Ten podwójny numer miesięcznika otwiera zapowiedź poważnej zmiany formuły czasopisma zawarta w artykule wstępnym redaktora naczelnego, zatytułowanym "Decyzja zapadła. Elektronika zamiast papieru" (jego treść w całości powyżej). Wiążą się z tym ściśle prezentowane w numerze przywileje klubowe 2016. Warto je uważnie przeczytać i wykorzystać.

Oczywiście w tym wydaniu nie brakuje materiałów, które z pewnością zainteresują każdego krajoznawcę. Są wśród nich: ⇒ Piętnaście lat w służbie młodym - mówiący o obchodach jubileuszu Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej; ⇒ Dwa unikatowe zabytki wpisane na listę UNESCO, dzięki którym Polska jest na trzecim miejscu w światowym programie "Pamięć Świata"; ⇒ Najlepszy produkt turystyczny 2015, a także Hotel Roku 2015; ⇒ Cenne monety kolekcjonerskie, obok których jest także informacja o nowym Gabinecie numizmatycznym w kieleckim pałacu; ⇒ Tarnowskie miejsca przyjazne najmłodszym turystom; ⇒ Popradzka ścieżka "Szlakiem Leśnych" poświęcona partyzantom działającym przed laty na tym terenie, a także przyrodzie tego miejsca.

A skoro mowa o okresie II wojny światowej, to koniecznie trzeba przeczytać niezwyky artykuł o nieznanych dziejach żołnierzy wyklętych zatytułowany "Las" spod Ostrołęki, a także prezentacje unikatowych działań Kieleckiego Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej otwartego w miejscu wieloletniej więziennej kaźni.

Wszystkim wędrowcom przemierzającym ojczystą ziemię polecamy także ☛ Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim ☛ Tężnię w Jaworzu ☛ Cieszyńską Studnię Trzech Braci ☛ Nową wieżę na Szyndzielni ☛ Na Turbaczu i Wiktorówkach, czyli górski wątek i papieskie wspomnienia. Na miłośników gór, a szczególnie członków Klubu Zdobywców Korony Gór Polski czeka relacja z XIX międzywyprawowego posiedzenia Loży, dzięki któremu mamy już ponad 1000 Zdobywców. Jak zwykle towarzyszy jej długa lista nowomianowanych, wśród których jest oczywiście TYSIĘCZNY Zdobywca KGP.

W poprzednim wydaniu "WW" opublikowany został Kuriozalny pomysł z Koronami RP, którego treść wzbudziła wielkie poruszenie nie tylko wśród czytelników naszego miesięcznika. W tym wydaniu znalazło się wiele listów, jakie nadeszły do redakcji w tej sprawie. Ta obszerna publikacja nosi tytuł Nadal rozmieniamy. Zdradźmy jeszcze na koniec zapowiedź XX posiedzenia Loży Zdobywców, jakie odbędzie się w Warszawie.

Wszystkim Czytelnikom i Sympatykom życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT i SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!26.10.2015

ROZMIENIANIE NA DROBNE...
KURIOZALNY POMYSŁ Z KORONAMI RP

Pierwsza była Korona Gór Polski. W 1997 roku (to już 18 lat!) wcieliliśmy w życie wspaniały pomysł, zakładając Klub Zdobywców Korony Gór Polski i organizując go od podstaw. Wypracowaliśmy kilka niezłomnych zasad, ustanowiliśmy hymn, ułożyliśmy ceremoniał pasowania na Zdobywcę Korony, napisaliśmy rotę, którą wypowiada każdy pasowany na Zdobywcę, a także tekst pieśni, która w przyjacielskim kręgu kończy każde nasze spotkanie. Nawet hasło - CZEŚĆ GÓROM! - którym pozdrawiamy się na szlakach lub w czasie naszych spotkań - związało się nierozerwalnie z Klubem i ludźmi kochającymi góry.

Realizacja pomysłu okazała się na tyle atrakcyjna, że liczba członków Klubu zaczęła rosnąć w szybkim tempie, a w ostatnich latach - wręcz lawinowo. Właśnie przyjęliśmy do naszej klubowej rodziny 15-tysięczną osobę! Ale, jak to zwykle w takich razach bywa, nagle znalazło się wielu "pomysłodawców", powielających ideę Korony. Jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać rozmaite korony Sudetów, Beskidów Polskich i Czeskich, Gór Świętokrzyskich (choć tam akurat prawdziwa góra jest jedna, bo tylko Łysica liczy powyżej 600 metrów), a nie tak dawno powstał nawet Diadem Gór Polskich! Wszystkie te pomysły powielili działacze skądinąd zasłużonej organizacji - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Ale tak już w naszym kraju jest. Nie masz własnego pomysłu? Weź dwie trzecie z pomysłu kogoś innego i udawaj, że jesteś oryginalny. Doszło do tego, że zgłoszono nawet pomysł utworzenia Korony ówczesnego woj. leszczyńskiego (gdzie najwięcej jest nawet nie górek, ale zwykłych pagórków). Zdaje się jednak, że lokalni działacze wycofali się z tego "przedsięwzięcia"...

Wydawać by się mogło, że na tym koniec. Okazuje się jednak, że pomysłowość rodaków, zwłaszcza takich, którzy chcą zrobić dużą kasę, nie ma granic. Właśnie doszły nas słuchy, że powstał Klub Zdobywców Koron Górskich (uwaga, uwaga!) Rzeczypospolitej Polskiej. Trudno o większe zadęcie. Od tej chwili mamy: Senat RP, Sejm RP i KZKG RP. Wspaniale będzie należeć do aż tak nobilitowanego Klubu, prawda? Koron rozmaitych do zdobywania jest w tym Klubie pod dostatkiem, można przebierać jak w ulęgałkach. Korona taka, korona inna, korony pojedynczych pasm górskich, korony najwybitniejszych (cokolwiek to znaczy) szczytów, nawet Masywu (?!) Ślęży. Są do "zdobycia" górki i pagórki, np. Telegraf w Kielcach (408 m n.p.m), gdzie w niedzielę wędrują setki kielczan, Bardzka Góra Kalwaria (583 m), Czerniawka w Górach Izerskich (573 m), itd. itp. Tak naprawdę trudno zliczyć, ile tego jest. Najważniejsze wszakże dla "pomysłodawcy",który jak zapewnia, podszedł do sprawy kompleksowo i elastycznie, a który pozostaje anonimowy, (czyżby wstydził się tak "zacnego" przedsięwzięcia?) jest to, że każdej "koronie" towarzyszy wielostopniowa odznaka, a tę - jak wiadomo - trzeba wykupić... Koron doliczyłam się 33, z tego większość ma odznaki czterostopniowe. Lekko licząc wychodzi około stu odznak. Pachnie dewaluacją? A skądże! Jeśli napisane jest na odznace słowo Korona to trzeba ją koniecznie wykupić, a potem przypiąć w widocznym miejscu. Może wystarczy miejsca. A gdy się już wykupi je wszystkie można się poczuć nie tylko królem, ale wręcz monarchą polskich gór, absolutnym ich władcą, carem, imperatorem, cesarzem, wręcz radżą, a może sułtanem?

Nie to jednak jest w tym wszystkim najważniejsze. Najważniejsze jest to, że - jak czytamy w zasadach działania klubu - za zdobyty szczyt uważamy taki, na którego wierzchołku lub w niedalekiej jego odległości przemieszczaliśmy się przy pomocy siły własnych mięśni. Przy czym wyborowi szczytów towarzyszyła zasada 4 N (cytuję): góry Najwybitniejsze(?), Najwyższe, Najciekawsze(?) i Na szlaku, ewentualnie blisko niego (wszystkie podkreślenia - autorki). I tu dochodzimy do największego curiosum: wystarczy być w pobliżu szczytu, aby uznać, że się go zdobyło! Co to znaczy "ewentualnie blisko niego"? U podnóża góry wystarczy? Czy może ważne są metry? Liczy się odległość do 100 metrów od szczytu, czy do 150, a może więcej? Jak z tego wynika wcale nie trzeba wchodzić na Babią Górę, wystarczą Markowe Szczawiny, które leżą przecież "w pobliżu". Tak naprawdę to nie warto nawet tego wszystkiego komentować. Kto chce niech płaci i zbiera te wszystkie bezwartościowe blaszki (bo trudno uznać za mające jakąkolwiek wartość odznaki zdobycia szczytów, na których się nie było!)

I jeszcze smutna, bardzo smutna refleksja. Szkoda, że tak wielu niekwestionowanych znawców i miłośników gór, wśród nich kilku wielokrotnych Zdobywców Korony Gór Polski, dało się wziąć na lep bezwartościowych błyskotek. Zawsze sądziłam, że ludzie gór to wytrawni wędrowcy, którzy wiedzą, na czym polega trud zdobywania szczytów i nie pozwolą nigdy rozmienić tego na drobne. Ale nawet to rozumiem. Lata lecą, sił ubywa, zatem już wkrótce będzie musiało wystarczyć samo popatrzenie na szczyt lub przespacerowanie się w jego pobliżu...

A na początek tej "fascynującej" przygody z górami w KZKGRP odstępuję (całkiem gratis) zawołanie: CZEŚĆ WSZYSTKIM GÓROM W POBLIŻU!

Anna ORLICKA
21.10.2015

Ważne!
Posiedzenie Loży Zdobywców w Krakowie

Uwaga! W związku z olbrzymim zainteresowaniem zaplanowanym międzywyprawowym posiedzeniem Loży Zdobywców w Krakowie uprzejmie informujemy iż mamy już nadkomplet uczestników.

Nadsyłane obecnie zgłoszenia będą rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach, o których informować będziemy na łamach gazety klubowej "Wciąż wędrujemy".12.10.2015

Nowy obiekt rekomendowany - "Leśny Zamek"

Nowy obiekt rekomendowany! Lista obiektów rekomendowanych powiększyła się o nowy obiekt - "Leśny Zamek" w Karpaczu, skąd już niedaleko na Śnieżkę. Ten cieszący się dobrą marką dom wczasowy położony jest w górnej części Karpacza niedaleko świątyni "Wang". Dysponuje 79 miejscami noclegowymi w 33 pokojach 2- i 4-osobowych. Na miejscu jest restauracja, można także korzystać z grilla i ogniska, działa też wypożyczalnia sprzętu sportowego. Członkowie Klubu Zdobywców KGP i Znawców Polskich Pomników Historii na podstawie kart prenumeratora "Wciąż wędrujemy" otrzymują w "Leśnym zamku" 30% zniżki w opłatach za noclegi.

Adres: DW "Leśny Zamek", ul. Zamkowa 1, 58-540 Karpacz. Tel. 75 643-99-00. E-mail: recepcja@lesny-zamek.eu03.10.2015

WCIĄŻ WĘDRUJEMY nr 7-8/2015

Wciąż wędrujemy, nr 31-32 To podwójne wydanie miesięcznika przynosi dużą porcję materiałów, które z pewnością zainteresują czytelników-krajoznawców. Usatysfakcjonowani będą ci, którzy śledzą inicjatywy regionalne, prezentowane w czasopiśmie, w tym "Mateczniki polskości zyskują zwolenników", których pierwszy zjazd ogólnopolski zapowiedziany został na wiosnę 2016 roku. Rozwój tej idei potrzebny jest Polakom, bo - jak mówi artykuł wstępny - są oni "Zapracowani, na spacerach... w supermarketach". Oczywiście wielu ceniących wyprawy poza miasto zechce skorzystać z propozycji wędrówki przez "Lubuski Szlak Organowy", albo wybrać się na "Święto Lnu" do Żyrardowa. Ale miłośników turystyki górskiej - i nie tylko - z pewnością zaintryguje "Kuriozalny pomysł z koronami RP", pokazujący jak mistrzowsko potrafimy - to z nadtytułu - rozmieniać na drobne.

Jest w tym numerze sporo materiałów odnoszących się do współczesnych wydarzeń, z których można dowiedzieć się:
☛ jakie będziemy mieli nowe miasta ☛ o niezwykłej nocie prezydenta Wilsona, złożonej w polskim archiwum ☛ Wiślanej trasie rowerowej Kujaw i Pomorza ☛ półwieczu Muzeum Stefana Żeromskiego ☛ o Polsce która jest bursztynowym mocarstwem.

Jak zwykle nie brakuje tekstów zmuszających do głębszej refleksji, jak np.
La Cucaracha - w 71. rocznicę Powstania Warszawskiego,
Mój Krzemieniec, gdzie Ikwy srebrne fale płyną,
⇒ oblęgorska wystawa w hołdzie Noblistom.

A oto, gdzie jeszcze wiodą nas inne publikacje: do Żychlina, by przysiąść na ławeczce obok Fryderyka Chopina, do Wrocławia, gdzie eksponowany jest wielki skarb średzki, do Żywca z nowym parkiem miniatur, do Tomaszowa Mazowieckiego, chlubiącego się Skansenem Rzeki Pilicy, do Stargardu pełnego niezwykłości, do Klonowa z pięknym, odnowionym pałacem, czy do Pieniężna z tamtejszym muzeum misjonarzy werbistów.

Trzeba jeszcze wspomnieć o tematach klubowych: spod znaku Korony Gór - zakopiańskiej debacie przed jubileuszem dwudziestolecia, XVIII posiedzeniu Loży, czyli coraz bliżej tysiąca (!), "Leśnym Zamku" w Karpaczu - nowym obiekcie rekomendowanym (z 30% zniżką), spod znaku Pomników Historii - warszawskim przebogatym zespole pomnikowym i... nowymi oczekiwaniami wiążącymi się z Odznaką Znawcy PPH.

Nie piszemy już o wielu stałych pozycjach, spośród których warto choćby rozważyć głębokie myśli Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Życzymy przyjemnej lektury!01.10.2015

Rajd Grubasów na Kudłaczach


Impreza organizowana dla wszystkich, których waga przekracza 100 kg (bez plecaka). Trasa o długości 20 km wiedzie z Lubnia - żółtym szlakiem turystycznym - do schroniska na Kudłaczach. Start z boiska w Lubniu o godz. 11. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Wszystkich uczestników gospodarze schroniska zapraszają też na ognisko i bezpłatny poczęstunek (kiełbaska, herbata), zaś nocleg - za pół ceny. Rajd, który poprowadzi gospodarz schroniska, ważący grubo ponad 100 kg, odbędzie się niezależnie od liczby chętnych (maks. 35 osób) i warunków pogodowych. Zgłoszenia pod numerami: 12 2748995 lub 604876110.14.09.2015

Nowy obiekt rekomendowany - "Helena" na zakopiańskiej Harendzie

Nowy obiekt rekomendowany! Na liście obiektów rekomendowanych przybył nowy obiekt - Ośrodek Wypoczynkowy "Helena", udzielający 30% zniżek członkom Klubu Zdobywców KGP, prenumeratorom "Wciąż wędrujemy", posiadającym specjalne karty prenumeratora.

Obiekt ma 135 miejsc noclegowych w pokojach 2-6-osobowych z łazienkami. Do dyspozycji Gości jest kuchnia, duża jadalnia, większym grupom właściciele zapewniają pełne wyżywienie. Pobyt umilą: sala kominkowa, zabawy, boiska do siatkówki, koszykówki i dostęp do bezprzewodowego internetu. W odległości 200 m od Ośrodka są dwa wyciągi narciarskie. Obiekt czynny jest cały rok, dla chętnych organizuje wycieczki i kuligi.

Zgłoszenia i rezerwacje: ul. Harenda 27B, 34-500 Zakopane, tel. 18 20-686-68 lub 502-445-404, e-mail: helena@mati.com.pl

Zapraszamy do sprawdzenia pełnej listy klubowych obiektów rekomendowanych.03.08.2015

WCIĄŻ WĘDRUJEMY nr 6/2015

Wciąż wędrujemy, nr 30 Ten numer przynosi wiele informacji przydatnych każdemu krajoznawcy. Oczywiście nie brakuje też tematów zmuszających do refleksji, spośród których na czoło wybija się Patriotyzm - bezcenna wartość czy anachronizm? Z tym tekstem świetnie korespondują myśli Cypriana Kamila Norwida dedykowane Braciom pod rozwagę. Zadumać się też można nad artykułem Europejscy ekolodzy czy stołeczną inicjatywą Nie zapomnij o nas Powstańcach Warszawskich.

Spośród bogatego zestawu aktualności krajoznawczych warto odnotować chociaż kilka:
☛ Wrocławskie 30-lecie Panoramy Racławickiej
☛ Nowe Muzeum Toruńskiego Piernika
☛ Śląskie Smaki najlepsze w konkursie EDEN 2015
☛ Uratowany dwór w Kłóbce
☛ Park Kultury i Rozrywki w Krasiejowie
☛ Warszawskie pomniki odzyskują blask
☛ Labirynt Jana Długosza w Kurozwękach
☛ Barszcz Sosnowskiego nadal groźny

Czytelników wędrujących po kraju redakcja zaprasza szczególnie do zachodniopomorskiego Ińska na spotkanie z rakiem, w Bory Tucholskie na bagna nad Stążką, w rejon Żywca, gdzie zachwyca odnowiony łodygowicki zamek, a także do Grudziądza, gdzie już tylko we wspomnieniach jest słynne kino "Tivoli".

Jak zwykle nie brakuje publikacji związanych z Koroną Gór Polski. Jest pierwsza wstępna relacja z tatrzańskiego spotkania klubowego; jest dobitne potwierdzenie, iż Korona Gór Polski nie jest dla maluchów; zapowiedź warszawskiego posiedzenia Loży Zdobywców KGP; także Górska opowieść pt. "Szaman".

Wspomnieć jeszcze wypada o "Helenie" z zakopiańskiej Harendy, która rozpoczyna współpracę z naszym wydawnictwem jako obiekt rekomendowany (z 30 proc. zniżkami). Jest też wiele stałych pozycji, w tym kolejna lista PT Prenumeratorów otrzymujących premie oraz prezentacja "BUNT-u Młodych Duchem". Polecamy go, jak i cały numer, gorąco.

Dobrej lektury!06.06.2015

WCIĄŻ WĘDRUJEMY nr 4-5/2015

Wciąż wędrujemy, nr 28-29 Okładkę tego podwójnego wydania zdobi zdjęcie Bramy Opatowskiej w Sandomierzu. Nieprzypadkowo. Do tego pięknego miasta czytelnicy zostają zaproszeni w środku numeru. Na niezwykły POWRÓT. Takich wędrówek po ciekawych, a czasem nieznanych miejscach jest w miesięczniku wiele. Oto przykłady:
☛ "Kartki z rodzinnych albumów - Dawno temu w Leśmierzu";
☛ "Nowa atrakcja Pszczyny - Książęce Stajnie";
☛ "Na Wiktorówkach - u Królowej Tatr";
☛ "Jak rycerz Ciechan gród i dwanaście warowni założył";
☛ "W Gwizdałach lubią... pogwizdać".

Warto wybrać się do tych miejsc, bo jak pięknie pisze jeden z największych znawców krajoznawstwa "Ojczyzna to słowo najbliższe sercu". Potwierdza to wiele innych publikacji mówiących m.in. o laureatach tegorocznego konkursu "Zabytek zadbany", o znakomitej inicjatywie "Szukaj w archiwach", o Znaku Dziedzictwa Europejskiego dla Konstytucji 3 Maja.

Wszystkich pragnących wypocząć w uroczych zakątkach ojczystego kraju zachęcamy do wyprawy do największego obszaru leśnego - Puszczy Piskiej, a miłośników wędrówek na nowy Szlak Orła Białego tudzież Szlak Kazimierza Deyny. Oczywiście nie brakuje tematów związanych z naszymi klubami. Znawców Polskich Pomników Historii z pewnością zainteresuje Gdynia - modernistyczne śródmieście wpisana już do zestawu objętego naszą odznaką PPH; a Zdobywców Korony Gór Polski - tekst zatytułowany "Na progu klubowej dorosłości" zapowiadający ważkie spotkanie U podnóża Tatr. A skoro już o Koronie mowa, nie można pominąć relacji z niezwykłego posiedzenia Loży w Oświęcimiu, po której mamy nowego króla KGP. I jeszcze tekstu potwierdzającego, iż zniżki w obiektach wciąż aktualne.

Na koniec wspomnieć warto o jakze aktualnych przemyśleniach Stanisława Grabskiego dedykowanych Braciom pod rozwagę, a także o niespodziewanej zmianie w Pałacu. I jeszcze jedno: w zestawie nowości książkowe można już oglądać okładki cennych wydawnictw.

Nie sposób wymienić wszystkich publikacji tego podwójnego wydania, ale warto je przeczytać.30.05.2015

KLUBOWE SPOTKANIE TATRZAŃSKIE

Zwolniło się kilka miejsc na spotkaniu tatrzańskim Klubu Zdobywców KGP organizowanym w dniach 19-21 czerwca br. w Zakopanem.
  Chętni do udziału w tej imprezie mogą zgłaszać się drogą mailową: kgp@amos.waw.pl wpłacając jednocześnie zaliczkę w wysokości 80 zł. Całkowity koszt spotkania wynosi 230 zł.
25.05.2015

UWAGA NA OSZUSTÓW

W związku z sygnałami, jakie ostatnio otrzymaliśmy od kilku osób informujemy, że

Oficyna Wydawnicza AMOS i Klub Zdobywców Korony Gór Polski
nie prowadzą żadnej zbiórki pieniężnej
na rzecz poszkodowanych w Nepalu.

OSTRZEGAMY PRZED NACIĄGACZAMI.
15.04.2015

WCIĄŻ WĘDRUJEMY nr 2-3/2015

Wciąż wędrujemy, nr 26-27 ...zachęca do wypraw w różne zakątki ojczystego kraju. A pierwszym tego dowodem jest okładka ukazująca odrestaurowany jurajski zamek w Bobolicach. Drugim - artykuł z rewelacyjną wiadomością: "Wieliczka najsłynniejszą kopalnią świata". Nim jednak powiemy o innych nowościach i atrakcjach, zachęćmy do lektury dwóch ważnych tekstów:
"Nieobecni mają rację?" odnoszący się do współczesnych polskich kampanii;
"Fałszerstwo gorsze od milczenia" będący kontynuacją rozważań o naszej edukacji historycznej.

Z polską dziwną współczesnością wiąże się także rocznicowy materiał zatytułowany "Polski 101", poświęcony pamięci pilotów TU-154M. Z pośród wielu innych publikacji na czoło wybija się reportaż z Żelazowej Woli "Pamiętajmy o Chopinie", prezentacja nowego Pomnika Historii - "XIX-wieczna Łódź przemysłowa", a także odkrywcze "Dwa portrety" XIX-wiecznych dzieł Brandla i Gierymskiego. A skoro już jesteśmy w świecie artystycznym polećmy także "Spotkania z Gombrowiczem" w podradomskiej Wsoli czy rocznicowe przypomnienie dzieł Witkiewiczów.

Wiosną pora wyruszyć na szlak. Zachęca do tego kilka publikacji:
"Na rowerze z czarownicami?!" z terenu powiatu nyskiego;
"Przezmark" na szlaku krzyżackich warowni;
"Jak powstało jezioro Śniardwy" z jego niezwykłymi mieszkańcami, jakimi są żurawie;
"Smardzewice ostoją żubrów";
☛ unikatowe nowe muzeum, czyli "O morzu w Jaworzu";
"Warszawska oaza egzotycznych zwierząt" będąca w czasie wojny schronieniem dla Żydów prześladowanych przez Niemców.

Odnotujmy jeszcze kilkanaście innych tematów: ⇒ 95-lecie zaślubin z morzem ⇒ Gdynia - unikatowy awans ⇒ Muzeum Korony Ziemi ⇒ Gołdap zaprasza na VI Festiwal Cittaslow ⇒ Teatralna niespodzianka w roku 250-lecia polskiego teatru ⇒ Starachowickie Ekomuzeum, czyli zobaczyć ślady dinozaura ⇒ Konin uzdrowiskiem? ⇒ Salonka Bieruta dostępna dla zwiedzających ⇒ Najlepsze stacje narciarskie Małopolski ⇒ Radomski szlak twórczości Stefana Szyllera...

Oczywiście - jak zawsze - poczesne miejsce zajmują tematy klubowe, a wśród nich "KGP - droga ku doskonałości"; "Góry kiedyś - góry teraz"; "Nowi zdobywcy" czyli nasze góry i nie tylko oraz 5 list nowych członków klubu KGP, których jest już ponad 13 tysięcy!

Na koniec wspomnijmy jeszcze o nowej akcji PTTK "Razem na szlaku", o szczegółach nt. zagranicznej prenumeraty WW, a także o dorocznej nagrodzie za udział w rozwiązywaniu fotozagadek, którą drogą losowania otrzymuje pan Krzysztof Wiatr z Końskich - i nie tylko...

Nie zdradzając wszystkiego zapraszamy do lektury tego podwójnego numeru WW.04.03.2015

WCIĄŻ WĘDRUJEMY nr 1/2015

Wciąż wędrujemy, nr 25 Tym razem w nieco odmienionej formie przynosi jak zwykle wiele ciekawych materiałów, które z pewnością zadowolą szczególnie miłośników historii. O tym, jak wielkie ma ona znaczenie mówił już w XV wieku Jan Długosz. Jego rozważania przytoczone zostały w "Braciom pod rozwagę". Temu tematowi poświęcony jest także artykuł wstępny pt. "Historii nie wolno wymazać narodowi", kończący się odwołaniem do poprzedniego z wydania grudniowego i... niezwykłym wydarzeniem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów!

Oczywiście nie brakuje rocznicowych przypomnień:
o bestialskim wysiedleniu Polaków z Gdyni sprzed 75 lat,
o roku Jana Pawła II ogłoszonym z racji dziesięciolecia jego śmierci i pierwszej rocznicy kanonizacji,
o roku Jana Długosza ustanowionym w 600. rocznicę jego urodzin,
☛ o niezwykłym roku Teatru Polskiego, którego narodziny sięgają 1765 r.

W kręgu tematów historycznych mieści się także ciekawa inicjatywa Muzeum Historii Polski (o którym też pisaliśmy w poprzednim WW) zatytułowania "Piastodzieje", a także ciekawy artykuł "Dęby i ludzie" czy relacja ze spotkania klubowego "Pomniki godne poznania". A skoro piszemy już o działaniach naszych klubów wspomnijmy jeszcze o tatrzańskim spotkaniu, kwietniowym posiedzeniu Loży Zdobywców KGP, zadziwiającej koronnej kampanii... wyborczej oraz relacji z niezwykłej pionierskiej wędrówki "Przez Cisnę, Wetlinę i... Szewczenkowo", a do tego z... kolorową mapą.

Nie brakuje też wiadomości, jakie z zadowoleniem przyjmą wszyscy turyści: o muzeach za złotówkę, jakie zapraszają uczniów i studentów; o nowych szlakach techniki Śląska oraz Białegostoku; o turystycznych busach w Łysogórach, także o nowości - biletach kolejowych w placówkach pocztowych.

Niestety są też publikacje rodzące smutek z powodu: ⇒ skandalu pod Kasprowym przechodzącym pod władanie Luksemburga ⇒ kpin z reprywatyzacji, czego przykłady mamy w Lesku i Przecławiu ⇒ polskiej przedsiębiorczości w odwrocie, czyli inwazji obcych barek turystycznych.

Na szczęście nastrój może poprawić lektura artykułów: "Dębowiec ma tężnię" z solanką wyjątkową w świecie, "Jak narty, to Cieklin", który warto odwiedzić, "Kaczka krzyżówka najpopularniejsza", co potwierdziło zimowe liczenie. Odnotujmy jeszcze publikacje "resortowe" - "SZORT godzien lepszego poznania", a to z racji dziesięciolecia tego stowarzyszenia oraz "Nowa rada POT" czyli Polskiej Organizacji Turystycznej (w zmienionym składzie).

Nie sposób powiedzieć o wszystkich tematach, ale nie można pominąć "Kalendarza pełnego atrakcji" z którym tylko w minionym roku zapoznało się prawie 200 tysięcy internautów...

Miłej lektury!02.02.2015

WCIĄŻ WĘDRUJEMY nr 12/2014

Wciąż wędrujemy, nr 24 Po raz ostatni w dotychczasowej postaci przynosi wiele materiałów, które najbardziej zainteresują członków Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Jeśli już o tym mowa należy odnotować ⇒ relację z XVI międzywyprawowego posiedzenia Loży na stołecznym Żoliborzu z niebywałym zdjęciem i... listą nowych zdobywców ⇒ klubowe obrachunki wieńczące niezwykły rok klubowy ⇒ nowe opinie po liście Króla Korony i... pierwszą ważną decyzję. Jest też prezentacja dwojga niedawno pasowanych Zdobywców i smutna wiadomość: "Magnolia" na sprzedaż!

Nie brakuje jednak i innych tematów jakie niesie nasze polskie życie. Na przykład piękna wystawa w Muzeum Niepodległości w Warszawie poświęcona wielkiemu rodakowi, który powiedział chciałem odbudować polską duszę, ale także znamienny artykuł zatytułowany Stocznia Gdańska znów lekcją dla świata? poświęcony najnowszym petycjom o nadanie jej tytułu Pomnika Historii (?!).

Wszystkich krajoznawców z pewnością zainteresują też inne tematy:
☛ Dom Spotkań z Historią oazą patriotyzmu,
☛ Placówki IT zdają egzamin,
☛ Zachodniopomorski Trzechel wart odwiedzenia,
☛ Antyalkoholowe bariery w turystyce,
☛ Konkurs "Pomorskie parki krajobrazowe",
☛ Lodowa bazylika w Wysokich Tatrach...

Podróżujący po kraju z zadowoleniem powitają zwiastun dobrych zmian na kolei, czyli Pszczyński dworzec odnowiony; wielu postanowi odwiedzić Kaszubów w gminie Parchowo, gdzie od ponad 100 lat funkcjonuje pierwsza w Europie elektrownia wodna; albo wybrać się na Łysą Górę, gdzie Świętokrzyski klasztor zaskakuje nowościami. Jakby tego było mało, polecić możemy także Zamek w Suchej Beskidzkiej, który wraca do Tarnowskich.

Jak zwykle nie brakuje ciekawych myśli dedykowanych braciom po rozwagę, nowości książkowych, wśród których jest rewelacyjny Dziennik Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna; także stałych pozycji np. kalendarza turysty-krajoznawcy oraz cieszących się powodzeniem zagadki i krzyżówki... także podwójnej porcji premii dla prenumeratorów i nowych kart otwierających drogę do przywilejów 2015 roku.

A będzie on rokiem... nie zdradzajmy już teraz.


2006-2016 (C) AMOS
best view in Chrome