O Klubie Zdobywców Korony Gór Polski

Korona Gór Polski ustanowiona została w 1997 roku, a tworzy ją 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Aby zostać jej zdobywcą trzeba wejść na nie pokonując siłą własnych mięśni ponad 30 tysięcy metrów n.p.m. Chętni do tego czynu powołali 13 grudnia 1997 r. Klub Zdobywców Korony Gór Polski, do którego należy już ponad 17 tysięcy miłośników gór. Spośród nich godnością Zdobywcy szczyci się ponad 1000 osób.

Klub zrzesza nie tylko rodaków z kraju, ale i mieszkańców kilku państw europejskich, a nawet dalekiej Syberii. Organizuje dla nich wyprawy na koronne szczyty, imprezy o tematyce górskiej, a także posiedzenia Loży Zdobywców, weryfikującej dokonania kandydatów na Zdobywców.

O tym wszystkim informował przez prawie 15 lat miesięcznik "Poznaj swój kraj", patronujący Klubowi. Z dniem 1 października 2012 r. Klub Zdobywców KGP pozostał przy Oficynie Wydawniczej AMOS, której redaktor naczelny Janusz Sapa położył wielkie zasługi w organizacji i prowadzeniu tej nietypowej, elitarnej organizacji krajoznawców polskich. Dla nich też powołany został nowy miesięcznik zatytułowany "Wciąż wędrujemy", wydawany przez trzy minione lata.

Od września 2016 Klub Zdobywców KGP usamodzielnił się. Kierowanie nim objął absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wielki miłośnik ojczystych stron Łukasz Lis, który postanowił kontynuować wypracowane przez lata cele i formy prowadzonej działalności. Zmienia się siedziba Klubu. Od 7 września br. mieści się on pod adresem:
04-001 Warszawa, ul. Grochowska 243/245 lok. 53
tel. 22 115-26-75, e-mail: klub@kgp.info.pl
kgp.info.pl


2006-2016 (C) AMOS
best view in Chrome